Wie wij zijn

De Olijfboom is een kleinschalige, christelijke basisschool in Harderwijk. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs met de Bijbel als bron, waarbij kinderen hun talenten ontdekken en groeien in Gods liefde.

 

GELOVEN

Bijbelgetrouw onderwijs

De Olijfboom geeft Bijbelgetrouw onderwijs. Onze christelijke identiteit zit in ons DNA; je vindt het terug in alles. Je proeft het in de manier waarop we naar de kinderen kijken: als geliefde kinderen van God aan ons toevertrouwd. Je voelt het in de sfeer op school, merkt het in de keuzes die we maken, ziet het in hoe we met elkaar omgaan. Het is onze wens de kinderen thuis en op school te laten opgroeien als navolgers van Jezus. Kinderen en ouders uit verschillende christelijke kerken en geloofsgemeenschappen zijn van harte welkom op onze school.


 

“Onze leerlingen? Geliefde kinderen van God die wij mogen voorgaan in het liefhebben van onze naaste en onszelf.”

Petra Veefkind, directeur

 

LEREN

Kwalitatief goed onderwijs op maat

Lesgeven is ons vak. En dat vak verstaan we goed! Met een team van betrokken en kundige leerkrachten staan we voor kwalitatief goed onderwijs. We hebben aandacht voor ieder kind en helpen hem of haar de eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. We (leren) accepteren dat fouten maken daarbij hoort. We kijken naar de mogelijkheden en leerbehoeften van ieder kind en sluiten daarop aan. Zo bieden we zoveel mogelijk onderwijs op maat, zodat ieder kind op eigen niveau kan leren. Dit maakt dat kinderen trots kunnen zijn op wie ze zijn en wat ze kunnen.

 

“Wie ben jij? Wat heb jij nodig om de volgende stap te zetten in je ontwikkeling? Die vragen staan elke dag centraal in mijn werk met de kinderen.”

Aliëtte Woertink, juf groep 1

 

GROEIEN

Zorg voor jezelf, elkaar en de wereld

Wij bereiden kinderen voor op hun plek in de maatschappij. Daarin staat de volgende drieslag centraal: zorg voor jezelf, voor elkaar en voor de wereld. Voorbeelden van zorg voor jezelf zijn ons talentonderwijs en de vignetten die we hebben behaald voor gezonde voeding, beweging en welzijn. Zorg voor elkaar komt tot uiting in onze kanjertraining en maatschappelijke betrokkenheid. Zo hebben we woonzorgcentrum Weideheem ‘geadopteerd’, waar de kinderen in leuke activiteiten met de oudere bewoners optrekken. Zorg voor de wereld blijkt uit onze aandacht voor duurzaamheid. We zijn trots op ons groene schoolplein en hebben zonnepanelen op het dak. Ook betrekken we de kinderen bij goed rentmeesterschap: we scheiden ons afval en werken samen in de moestuin.

 

“Ook op school krijgen mijn kinderen de normen en waarden mee die ik belangrijk vind, zoals omkijken naar elkaar en iets doen voor een ander.”

Niek Aikema, vader

Kennismaken? Van harte welkom!

Bel of mail voor een afspraak: 0341-416812, directie@deolijfboomharderwijk.nl