Identiteit

Bijbelgetrouw onderwijs

De Olijfboom biedt christelijk en Bijbelgetrouw onderwijs. Kinderen en ouders uit verschillende christelijke kerken en geloofsgemeenschappen zijn van harte welkom op onze school. Van oorsprong en in naam zijn we een Gereformeerde Basisschool (GBS), de enige in Harderwijk. Inmiddels voelen ook leerkrachten en leerlingen met andere christelijke achtergronden zich thuis op De Olijfboom. Juist die verschillen ervaren we als verrijkend. Wat ons verbindt, is onze liefde voor God, de Schepper van hemel en aarde.

Op onze school bidden we geregeld met en voor elkaar, in de klas maar ook als team van leerkrachten en in de gebedsgroep van ouders. We leren de kinderen dat God hen liefheeft en vertellen uit de Bijbel. We helpen hen zichzelf en elkaar te accepteren en te waarderen als unieke, door God geschapen kinderen: ieder met eigen talenten. Deze talenten mogen ze gebruiken en inzetten tot eer van God en ten dienste van de naaste. We willen hen een goede basis geven en weerbaar maken voor een leven als kind van God in deze wereld.

In onze groepen laten we ons leiden door wat Jezus zegt in de Bijbel: ‘Volg Mij.’ We willen kinderen voorgaan in het liefhebben van onze naaste en onszelf. Liefde voor God en de naaste is dan ook verweven in de normen en waarden op onze school. Dat zie je, dat voel je en dat ervaar je wanneer je op onze school rondloopt. Niet alleen in het godsdienstonderwijs, maar ook in het pedagogisch en onderwijskundig handelen van het team. Leerkrachten zijn belangrijke identiteitsdragers.

We vinden het belangrijk dat er een goede verbinding is tussen de geloofsopvoeding op school, thuis en in de kerk. In de dagelijkse schoolpraktijk wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de christelijke opvoedingssituatie thuis. Ouders, bestuur en leerkrachten nemen de Bijbel aan als het Woord van God. Dit is het uitgangspunt voor hun leven, voor hun doen en laten, voor de omgang met elkaar en voor het onderwijs. Iedereen die dit onderschrijft, is bij ons van harte welkom.