Samen op Aarde

Op De Olijfboom krijgen kinderen geen geschiedenis, aardrijkskunde, natuur of techniek. Tenminste, dat denken ze. Wij werken met Samen op Aarde, een christelijke methode voor wereldverkenning. Alle vakken die onder wereldverkenning vallen, worden thematisch aangeboden in één lessenserie. Werken vanuit een thema geeft ruimte aan nieuwsgierigheid en verwondering. Het maakt kinderen enthousiast om te (blijven) leren.

 

Basiskennis

Elke week start met een basisles, waarin kinderen kennismaken met een nieuw onderwerp. Want zonder basiskennis kom je niet veel verder. De rest van de week gaan leerlingen in creatieve en uitdagende opdrachten met het thema aan de slag. Hierbij leggen we vaak de combinatie met de Talentenarchipel. Zo kunnen kinderen er bijvoorbeeld voor kiezen om op denkeiland, taaleiland of beeldeiland aan een bepaalde opdracht te werken.

Kennismaken? Van harte welkom!

Bel of mail voor een afspraak: 0341-416812, directie@deolijfboomharderwijk.nl