Flex 2.0: zorg en begeleiding

Sommige kinderen zijn meer praktisch ingesteld dan cognitief. Zij hebben behoefte de lesstof nogmaals aangeboden te krijgen, maar dan in praktische vorm. Zij hebben naast het basisaanbod baat bij herhaling en vertraging. Binnen Flex 2.0 bieden we deze extra begeleiding en instructie, vaak in kleine groepen en soms individueel. Doel van Flex 2.0 is kinderen op hun eigen niveau uit te dagen zich verder te ontwikkelen. Daarbij is er ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het ‘leren leren’.

Praktische lessen

In de kleine groepen werken kinderen binnen Flex 2.0 ook aan praktische vaardigheden. Denk aan lessen in bijvoorbeeld koken, tuinieren (we hebben een eigen moestuin op ons groene schoolplein!) en dierenverzorging. Deze lessen spreken de kinderen vaak meer aan en geven hen de kans talenten te ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast zorgt het voor succeservaringen, wat we heel waardevol vinden. Het vergroten van zelfvertrouwen is een belangrijk doel binnen Flex 2.0.

 

IB en RT

Flex 2.0 is er voor leerlingen in alle klassen. Het wordt binnen ons team aangestuurd en vormgegeven door onze intern begeleider (IB’er) Johanneke Nagelhout. Voor de begeleiding van leerlingen zetten wij verder onze twee flexleerkrachten 2.0 in: Marlies Torn (ook onderwijsassistent) en Rianne Rus. Rianne is tegelijk onze RT’er en springt ook in wanneer er intensieve begeleiding nodig is.

Samenwerkingen

Waar nodig zoeken we actief de samenwerking met andere partijen om ervoor te zorgen dat kinderen de zorg en begeleiding krijgen die zij nodig hebben. Zo hebben we een prettige samenwerking met logopedisten van OPE en trekken we op met Intraverte bij kinderen die faalangstig zijn. Ook leggen we waar nodig contact met bijvoorbeeld welzijnswerkers en fysiotherapeuten. Ook hebben we meerdere keren per jaar een medewerker van Centrum Jeugd en Gezin (CJG) op bezoek.

 

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle leerlingen naar school gaan en zo nodig een adequaat ondersteuningsaanbod krijgen. Gewoon waar het kan, aangepast waar nodig. De Olijfboom staat hier volledig achter. Want ieder kind hoort erbij! Het is onze droom dat alle kinderen samen naar school kunnen en de school zich – tot zover haalbaar – aanpast aan de mogelijkheden van de leerling. Wij zijn hiervoor (samen met o.a. andere CorDeo-scholen) aangesloten bij Zeeluwe; het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Zeeluwe financiert extra ondersteuning wanneer dit nodig is om een leerling passend onderwijs te kunnen geven binnen onze school.

 

Overleg met elkaar en ouders

Wanneer een leerling extra begeleiding of ondersteuning nodig heeft, stemmen we dit binnen ons team natuurlijk goed met elkaar af. De eigen leerkracht en de IB’er of flexleerkracht 2.0 voelen zich samen verantwoordelijk voor het handelingsplan van een leerling. Ook worden er regelmatig gesprekken gevoerd met ouders. Vragen over Flex 2.0? Stel ze gerust via ib@deolijfboomharderwijk.nl.

 

 

Kennismaken? Van harte welkom!

Bel of mail voor een afspraak: 0341-416812, directie@deolijfboomharderwijk.nl