Kernwaarden en kenmerken

Onze pay-off ‘Geloven, leren en groeien’ geeft de koers van onze school weer. Binnen deze koerspunten zeggen de volgende kernwaarden en kenmerken veel over wie wij als school zijn en wat we belangrijk vinden.

Geloof en liefde – Wij gaan voor goed christelijk onderwijs met de Bijbel als bron. In ons lesgeven dragen we ons geloof in God en de liefde van Jezus uit.
Kleinschalig – Een kleine school zorgt voor veiligheid. Iedere leerling is gekend en geliefd.
Veiligheid – Veiligheid en welbevinden zijn de basis voor een goede ontwikkeling. We hebben structureel aandacht voor het pedagogisch klimaat en volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van iedere leerling.
Talent – Kinderen ervaren waar ze sterk in zijn en ontwikkelen hun talenten. Het niveau van ons onderwijs passen we zoveel mogelijk aan op de ontwikkeling van het kind.
Betrokken – Leerkrachten, leerlingen en ouders zijn nauw betrokken bij onze school en bij elkaar. Ook zijn we maatschappelijk betrokken: we leren kinderen oog te hebben voor anderen en zetten ons in in de wijk.
Samenwerken – We stimuleren samenwerken. Door gebruik te maken van elkaars talenten, kunnen we elkaar helpen en verder groeien.
Groen – We zijn trots op ons groene plein en hebben aandacht voor duurzaamheid. Zo liggen er zonnepanelen op het dak en werken we samen met kinderen in de moestuin.
Gezond – We zijn een ‘Gezonde school’ met vignetten voor voeding, sport en welbevinden.
Van deze tijd – We werken aan 21e-eeuwse vaardigheden en maken waar dit meerwaarde heeft, gebruik van de mogelijkheden die ICT ons onderwijs te bieden heeft.

“Ik steek veel tijd en energie in de relatie met de kinderen. Daar is bij De Olijfboom veel ruimte voor; het is zo belangrijk dat een kind zich gezien voelt.” – Aliëtte Woertink (juf groep 1)

 

“Ik vind het leuk op school! We hebben een superleuk plein en de juffen zijn heel lief. Ze letten er goed op of ik ergens hulp bij nodig heb, of juist moeilijker werk.” – Annelie Keuning (leerling groep 5)

 

“Mijn drie kinderen gaan elke dag met een grote glimlach naar school. Ze voelen zich er veilig en op hun plek. Zelf vind ik de korte lijntjes met de leerkrachten heel fijn.” – Niek Aikema (vader en MR-lid)

Kennismaken? Van harte welkom!

Bel of mail voor een afspraak: 0341-416812, directie@deolijfboomharderwijk.nl