Nieuwe naam

GBS Fontanus is nu De Olijfboom

In januari 2023 veranderden we de naam van onze christelijke basisschool in Harderwijk van GBS Fontanus in De Olijfboom. We waren toe aan een naam die aansprekender is in deze tijd en beter past bij de school die we vandaag zijn. Uit de vele inzendingen van ouders, leerlingen en leerkrachten kwam De Olijfboom als winnaar uit de bus.

Waarom De Olijfboom?

Een boom is concreet en daarmee duidelijk voor kinderen. Ook is het een symbool voor veiligheid, niet voor niets een kernwaarde op onze kleinschalige school. Juist vanwege onze veilige sfeer kiezen veel ouders voor De Olijfboom. Daarnaast staat een boom voor groei en ontwikkeling, precies waar wij als school elke dag mee bezig zijn. Ook is een boom onderdeel van de natuur, van Góds natuur, waar wij ons als groene school mee verbonden voelen. Als laatste is een boom sterk geankerd in de grond, net als ons geloof: geworteld in de bron.

 

Van alle bomen kozen we de olijfboom. De olijfboom is één van de oudste bomen ter wereld en wordt geassocieerd met kracht, vrede en een positief toekomstbeeld. Daarbij is het een boom die in de Bijbel als waardevol wordt gezien.

 

Maar ik, ik ben sterk als een olijfboom vol bladeren in het heiligdom van God.
Ik vertrouw op Gods goedheid, voor altijd en eeuwig.

(Psalm 52 vers 10)

 

Gereformeerde basisschool

De afkorting GBS staat niet meer in onze naam, maar De Olijfboom is nog altijd een gereformeerde basisschool. De enige in Harderwijk. Dit betekent dat wij lesgeven vanuit een protestants-christelijke overtuiging en onze leerkrachten een gereformeerde of breder-christelijke achtergrond hebben. Op onze school zijn kinderen en ouders uit verschillende christelijke kerken en geloofsgemeenschappen van harte welkom.

Kennismaken? Van harte welkom!

Bel of mail voor een afspraak: 0341-416812, directie@deolijfboomharderwijk.nl