Inclusief onderwijs

De Olijfboom biedt Bijbelgetrouw onderwijs. Vanuit ons geloof in God en in Zijn Liefde voor ons, willen we kinderen helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun unieke talenten. We bieden een veilige en uitdagende leeromgeving waarin leerlingen zichzelf mogen zijn en kunnen groeien.

 

Talenten én uitdagingen

Dat betekent dat leerlingen ontdekken waar zij goed in zijn, wat zij leuk vinden, waar ze blij van worden. Maar er is ook ruimte om te leren omgaan met beperkingen en tekortkomingen. Want je kunt niet alles, je vindt dingen lastig, je voelt je niet altijd gelukkig. Wij zien het als onze opdracht kinderen te laten weten en voelen dat ze, mét al hun mogelijkheden en beperkingen, fantastisch zijn zoals ze zijn.

 

FLEX-onderwijs

Deze visie zit verweven in ons basisaanbod. Maar niet alle kinderen hebben voldoende aan dit basisaanbod. Sommige kinderen hebben méér nodig; meer uitdaging of meer begeleiding. Daarom werken wij met FLEX-onderwijs. Binnen en buiten de klas zorgen we hiermee voor verrijking en verdieping of juist herhaling en extra begeleiding als aanvulling op het basisaanbod.

 

Ieder kind hoort erbij

Hiermee bieden we op De Olijfboom inclusief onderwijs. Inclusie gaat over insluiten en het accepteren en normaliseren van verschillen. Want ieder kind hoort erbij! Het is onze droom dat alle kinderen samen naar dezelfde school kunnen en dat de school zich aanpast aan de mogelijkheden van de leerling. Wij kijken daarbij vooral naar wat een kind te bieden heeft en van ons nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

 

Handelingsgericht werken

Bij De Olijfboom zijn alle leerkrachten geschoold in ‘handelingsgericht werken’. Deze manier van werken helpt ons de onderwijsbehoefte van iedere leerling zo goed mogelijk in beeld te hebben en ons onderwijs daarop aan te sluiten. We werken daarvoor in een vaste zorgcyclus van vier keer tien weken per schooljaar. Na elke periode volgt een gesprek met de intern begeleider met als centrale vraag: hebben we dit kind goed in beeld en sluit ons onderwijs aan bij zijn of haar specifieke onderwijsbehoefte?

 

Korte lijntjes

Ook als er tussendoor vragen of zorgen zijn, weten we elkaar natuurlijk te vinden. Leerkrachten en intern begeleiders kloppen onderling heel vanzelfsprekend bij elkaar aan; de lijntjes zijn kort. We betrekken ook ouders hier graag bij; hun input vinden we belangrijk bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoefte van een kind.

 

Lees meer over FLEX 1.0: verdieping en verrijking

Lees meer over FLEX 2.0: zorg en begeleiding

Kennismaken? Van harte welkom!

Bel of mail voor een afspraak: 0341-416812, directie@deolijfboomharderwijk.nl