Flex 1.0: Verdieping en verrijking

Sommige leerlingen hebben naast het basisaanbod en de verdieping die in de klas al wordt geboden, baat bij extra verdieping en verrijking. Binnen Flex 1.0 werken deze meer- of hoogbegaafde leerlingen met elkaar aan andere activiteiten en doelen. Eens per week werken deze kinderen in een aparte les met elkaar aan uitdagende projecten en krijgen zij instructie voor ander of extra werk waar zij in de eigen klas aan kunnen werken. Zo zorgen we ervoor dat een kind de verrijking krijgt die nodig is, maar tegelijk volledig onderdeel blijft van de groep.

 

Samenwerken en ‘leren leren’

Doel van Flex 1.0 is leerlingen op hun niveau uit te dagen zich cognitief verder te ontwikkelen. Daarnaast is samenwerken met anderen een belangrijk doel. De Flex-klas doet daarmee een beroep op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Ook is er veel aandacht voor het ‘leren leren’. Zo wordt er veel geoefend met executieve functies zoals plannen, organiseren, doelgericht werken of flexibiliteit.

 

Speciale leerkracht

Flex 1.0 is er voor kinderen in groep 4 t/m 8. In de tweede helft van groep 3 kijken we welke leerlingen deze extra uitdaging nodig hebben, maar kinderen kunnen ook altijd op een later moment instromen. Voor Flex 1.0 hebben we op De Olijfboom een speciale leerkracht: Anne Scherff. Zij is opgeleid en heeft veel ervaring in het werken met meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen. Anne ondersteunt ook de eigen leerkrachten en doet hen aanbevelingen om Flex 1.0-leerlingen binnen de klas goed te begeleiden.

 

Overleg met elkaar en ouders

De eigen leerkracht en de Flex 1.0-leerkracht stemmen steeds met elkaar af; zij voelen zich samen verantwoordelijk voor het handelingsplan van een leerling. Ook worden er regelmatig gesprekken gevoerd met ouders en mogen zij twee keer per jaar komen kijken in de Flex 1.0-groep. Vragen over onze Flex 1.0? Stel ze gerust aan Anne Scherff.

Kennismaken? Van harte welkom!

Bel of mail voor een afspraak: 0341-416812, directie@deolijfboomharderwijk.nl