Kernvakken

Rekenen

Bij rekenen werken we op De Olijfboom met de methode ‘De wereld in getallen’. We zijn enthousiast over deze methode omdat het een duidelijke structuur heeft en aansluit bij de belevingswereld van leerlingen. De methode differentieert in niveaus en past zich tot op een bepaalde hoogte aan de vorderingen van individuele leerlingen. Wij gebruiken Wereld in Getallen binnen de digitale leeromgeving Snappet, waar we nog verder kunnen differentiëren door aanvullende oefenstof te kiezen uit andere rekenmethoden. Daar kunnen we ook leerdoelen toevoegen die voor een bepaalde leerling of groep leerlingen beter aansluiten en meer uitdaging bieden. Binnen Snappet krijgen kinderen direct feedback, wat helpt om zorgvuldig te werken.

 

Taal en spelling

Voor taal en spelling werken we in de groepen 4 t/m 8 met de methode Staal: een methode die spelling en grammatica combineert. De methode werkt per schooljaar met acht thema’s van vier weken. In de eerste twee weken bouwen kinderen kennis op, die ze vanaf week drie toepassen tijdens het maken van een eindproduct (bijvoorbeeld: het schijven van een betoog). Staal biedt oefeningen op drie niveaus en ook in de instructie wordt gedifferentieerd. In de instructie wordt gebruikgemaakt van modeling: het hardop voordoen in de les. Want goed voorbeeld doet goed volgen. Kinderen werken in Staal met bronnen, teksten en foto’s die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Zo gaat taal echt leven.

 

Gym

Als Gezonde school vinden we gym een belangrijk vak. Bewegen en sporten draagt bij aan gezondheid en motoriek maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De basisschool is een belangrijke plek om voldoende en met plezier bewegen, onderdeel te laten worden van het gewone leven. Op De Olijfboom krijgen kinderen twee keer per week van een vakdocent van Ga!Harderwijk. We maken gebruik van het gymlokaal in het schoolgebouw naast het onze, waar we naartoe kunnen lopen.

 

Engels

Van groep 0 tot en met groep 8: alle kinderen op De Olijfboom krijgen les in de Engelste taal. Daarbij hebben we aandacht voor zowel het spreken en luisteren als het lezen en schrijven. De lessen worden – regelmatig volledig in het Engels – door de eigen leerkracht gegeven. Het spreken van Engels kan best spannend zijn. Zeg ik het wel goed? Wat klinkt het gek! Door kinderen veel te laten oefenen met spreken en luisteren nemen we deze drempel stukje bij beetje weg. Naast zelfontworpen leeropdrachten maken we gebruik van de methode ‘Take it easy’ en oefenen kinderen online.

Kennismaken? Van harte welkom!

Bel of mail voor een afspraak: 0341-416812, directie@deolijfboomharderwijk.nl