Samen met ouders

Kinderen helpen groeien en ontwikkelen, dat doen we samen met u als ouders. Op basisschool De Olijfboom hechten we grote waarde aan een goed samenspel tussen de opvoeding thuis en op school. Ze liggen, als het goed is, in elkaars verlengde. Een goede samenwerking en communicatie met ouders vinden wij daarom vanzelfsprekend. Wij investeren actief in ouderbetrokkenheid en vinden het heel mooi om te merken dat ouders zich op vele manieren willen inzetten voor onze school.

“Als ouders kent u uw kind het best. We werken daarom heel graag nauw met u samen om voor uw kind het beste onderwijs te realiseren. Dus zorgen we dat de lijntjes kort zijn. U kunt bij ons nooit te veel aan de bel trekken met vragen, informatie of zorgen rondom uw kind.” – Petra Veefkind, directeur

Koffieochtenden
Tijdens onze koffieochtenden kunnen ouders elkaar en het team ontspannen ontmoeten en beter leren kennen.

Groepsouders
Elke groep heeft een groepsouder die de juf helpt bij het organiseren van verschillende activiteiten, zoals excursies en uitjes of de verjaardag van de juf.

Gebedsgroep
Eén keer in de maand komt een gebedsgroep van ouders samen om te bidden voor de school, het team en de leerlingen. Iedereen is welkom om aan te sluiten.

Identiteitscommissie
Ouders in onze identiteitscommissie denken mee over hoe we uiting geven aan onze christelijke identiteit, zoals bij vieringen en op de ‘verwonderingsmuur’ in school. Daarnaast is de identiteitscommissie het ‘lokale gezicht’ van scholengroep CorDeo waar De Olijfboom onderdeel van is. Een ouder kan lid worden van de schoolvereniging om mee te beslissen over het beleid van CorDeo. De identiteitscommissie vertegenwoordigt de leden uit Harderwijk bij vergaderingen van CorDeo.

Activiteitencommissie
In deze commissie helpen ouders mee bij groep overstijgende activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest en schoolreisjes.

Ouderavonden
We faciliteren als school een paar keer per jaar ouderavonden rond een opvoedkundig thema. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar versterken.

Kennismaken? Van harte welkom!

Bel of mail voor een afspraak: 0341-416812, directie@deolijfboomharderwijk.nl