Kanjertraining

Op de Olijfboom werken we met de Kanjertraining; een volwaardige methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Met de Kanjertraining werken we aan:

– Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
– Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
– Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
– Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
– Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
– Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

De Kanjertraining is bewezen effectief bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. Daarom wordt de methode aangeraden door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Alle leerkrachten op de Olijfboom hebben een meerdaagse basistraining gevolgd om de Kanjerlessen goed te kunnen geven.

 

Christelijke identiteit

De Kanjertraining helpt de leerkrachten van De Olijfboom tegelijk om de christelijke identiteit praktisch vorm te geven. De Olijfboom wil kinderen laten groeien in het licht van Gods liefde. We willen hen helpen zich te ontwikkelen tot stabiele, in Gods Woord gewortelde jongvolwassenen. Hierbij hoort ook het ontwikkelen van eigenwaarde, het op een liefdevolle manier ontvangen en geven van kritiek en het reflecteren op eigen handelen.

Dit is precies waar het in de Kanjertraining ook over gaat. Hoe ga je met elkaar om? Heb je respect voor de eigenheid van een ander? Ben je te vertrouwen? En ook: hoe kijk je naar jezelf? Weet je dat je waardevol bent? Wij gaan daarin een stap verder dan respect: hoe geef je Gods liefde vorm? Wat betekent dat voor hoe je met elkaar omgaat?

Kennismaken? Van harte welkom!

Bel of mail voor een afspraak: 0341-416812, directie@deolijfboomharderwijk.nl