Praktische informatie

De schoolgids

Download hier de schoolgids van 2021/2022

 

Schooltijden en overblijven

Onze schooltijden zijn:
Van: Tot:
Ochtend 08:30 12:00
Middag 13:00 15:15
Woensdag 08:30 12:15

Tussen de middag, van 12.00 tot 13.00 uur, kunnen kinderen overblijven op De Olijfboom. Deze tussenschoolse opvang (TSO) is goed geregeld met inzet van ouders. Kinderen hebben de ruimte om lekker te spelen en te ontspannen op ons groene schoolplein. Om de beurt mogen zij, onder begeleiding van een TSO-ouder, naar een speeltuin of sportveld in de buurt. Ook wordt in de school een lokaal vrijgehouden voor kinderen die bijvoorbeeld even rustig willen lezen.

Ouders die gebruikmaken van de TSO betalen per overblijfbeurt een bedrag. Als ouders zelf meedraaien als overblijfouders, krijgen zij korting.

 

Vrije dagen en vakanties

Vrije dagdelen
Groep 1 Elke woensdag vrij
Groep 1 t/m 4 Elke vrijdagmiddag vrij
Vakantie Van Tot en met
Studiedag 09-01-2023
Lesvrije dag 15-02-2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 03-03-2023
Studiedag 15-03-2023
Goede Vrijdag 07-04-2023
Tweede Paasdag 10-04-2023
Meivakantie 24-04-2023 05-05-2023
Hemelvaartsdag 18-05-2023
Lesvrije dag 19-05-2023
Tweede Pinksterdag 29-05-2023
Lesvrije dag 19-06-2023
Zomervakantie 07-07-2023 18-08-2023

 

Bijzondere lessen

Bewegingsonderwijs groep 0-8 Twee keer per week
Schoolzwemmen groep 5 en 6 Elke vrijdag in oneven weken

 

Kennismaken? Van harte welkom!

Bel of mail voor een afspraak: 0341-416812, directie@deolijfboomharderwijk.nl