Gezonde school

De Olijfboom is een ‘Gezonde school’. We werken binnen onze school structureel aan gezondheid en een gezonde leefstijl. Op verschillende thema’s hebben we dan ook het certificaat ‘Gezonde school’ behaald. Hiermee laten we zien dat De Olijfboom voldoet aan kwaliteitscriteria die door deskundigen zijn opgesteld. Daar zijn we trots op!

 

Voeding en beweging

Gezonde voeding en voldoende beweging zijn belangrijk voor de gezondheid van kinderen en hebben invloed op hun leerprestaties. Het zijn niet voor niets de eerste twee thema’s waarop De Olijfboom het certificaat ‘Gezonde school’ heeft behaald. Bij ons op school kiezen we voor gezonde maaltijden, tussendoortjes en traktaties. Want het loont als kinderen al jong leren gezonde voedingskeuzes te maken! Op ons leuke plein, met onder andere een Klauterwoud, worden kinderen volop gestimuleerd te bewegen. Daarnaast heeft iedere klas twee keer in de week gym van een vakdocent van Ga!Harderwijk.

 

Welbevinden en relaties

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan, weerbaar zijn, goed weten om te gaan met emoties, zich kunnen inleven en met zelfvertrouwen in de klas zitten. We hebben daarom heldere protocollen voor pesten en grensoverschrijdend gedrag. In de klas hebben we veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, bijvoorbeeld met de Kanjertraining. Ook hebben we het in de klas over relaties en seksualiteit. Aandacht voor het ontdekken van je eigen lichaam, de verschillen tussen jongens en meisjes en bijvoorbeeld het leggen van goede vriendschappen is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Ook op het gebied van welbevinden en relaties & seksualiteit hebben we de themacertificaten ‘Gezonde school’ behaald.

 

Gezonde school

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over de Gezonde School en alle bijbehorende thema’s? Kijk op www.gezondeschool.nl.