Ons onderwijs

GBS Fontanus is een Bijbelgetrouwe en eigentijdse school. Over onze visie, missie en over ons onderwijs vertellen we je graag meer. In het kort staan de volgende kernwaarden en doelen op onze school centraal:

Kernwaarden

Geloof en liefde
God liefhebben en je naaste als jezelf. Vanuit die liefde willen we leren en leven. In ons lesgeven willen we graag ons geloof in God en de liefde van Jezus laten zien.  Naastenliefde vinden we belangrijk: we accepteren elkaar en gaan respectvol met elkaar om. Liefde is altijd aanwezig in en bij alles.

Ontwikkelen
Bij ons op school mag je je talenten ontdekken en ontwikkelen. We (leren) accepteren dat fouten maken en groeien horen bij onze ontwikkeling. We willen de kinderen inzicht geven in hun gaven en talenten en hen helpen zich verder te ontwikkelen. We passen het niveau van ons onderwijs zoveel mogelijk aan op de ontwikkeling van het kind. We werken doelgericht.

Betrokkenheid
In onze school zien we betrokkenheid vanuit verschillende perspectieven: ouders – leerkrachten – leerlingen. Deze zijn alle drie betrokken bij de ontwikkeling van het kind. In de klassen bevorderen we betrokkenheid door de inzet van coöperatieve werkvormen.

Samenwerken
We stimuleren samenwerken door gebruik te maken van elkaars talenten. Op deze manier kunnen we elkaar helpen en verder groeien.

Veiligheid
Veiligheid
en welbevinden zijn de basis voor een goede ontwikkeling van de kinderen. Dit bevorderen we door onder andere structurele aandacht voor het pedagogisch klimaat en het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind.

Doelen
Op onze school:

  • wordt Bijbelgetrouw onderwijs gegeven
  • bieden wij passend onderwijs
  • wordt opbrengstbewust gehandeld
  • werken we aan talentontwikkeling bij leerlingen en medewerkers
  • wordt systematisch aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • zijn we maatschappelijk betrokken
  • stimuleren we gezond gedrag: we zijn een gezonde school
  • werken we aan de 21e -eeuwse vaardigheden

Schoolgids
De schoolgids kunt u hier  downloaden.