Maatschappelijk betrokken

Maatschappelijke betrokkenheid en samenwerking
Als school hechten we grote waarde aan de overeenkomst tussen de opvoeding thuis en op school. Ze liggen, als het goed is, in elkaars verlengde. Een goede samenwerking en communicatie met ouders vinden wij vanzelfsprekend. Wij hechten waarde aan een goede relatie met ouders en investeren daarom actief in ouderbetrokkenheid.

GBS Fontanus werkt officieel samen met Woonzorgcentrum Weideheem; we hebben als school Weideheem ‘geadopteerd’. De school organiseert samen met Weideheem activiteiten om kinderen en ouderen met elkaar in aanraking te brengen. Dit is een initiatief in het kader van burgerschapsvorming. We vinden maatschappelijke betrokkenheid belangrijk en willen dit verder uitbouwen.

Onze partners
Ook werken we nauw samen met de volgende partners:

  • Prokino: voorschoolse- en naschoolse kinderopvang
  • Ga! Harderwijk: buitenschoolse (sportieve en creatieve) activiteiten
  • Benjamin: christelijke peuterspeelzaal